Our new centre at Popwalk 2,Tseung Kwan O
Our new centre at Popwalk 2,Tseung Kwan O
Our new centre at Popwalk 2,Tseung Kwan O

立即登記

於 10 月 31 日前報讀指定課程,即享 3個月免費英語課程免費英語能力測試*!二人同時登記報讀更可享有額外優惠!「結伴同行,學好英語」!

*受條款及細則約束,詳情請向課程顧問查詢。
姓名
電話
電郵
年齡
就近分校
(如適用)
我希望結伴登記報讀英語課程。
夥伴姓名
夥伴電話
夥伴電郵
夥伴年齡
我希望收到Wall Street English的免費每週WSE英語指南,及有關的英語課程資料。
本人同意Wall Street English私隱政策
遞交